Showing all 2 results

Son MAC Viva Glam Lipstick

Không chỉ là dòng son lâu đời thuộc “dòng dõi” MAC, son MAC Viva Glam Lipstick còn chứa đựng một ý nghĩa nhân văn đặc biệt. Doanh thu từ dòng son này được hãng quyên góp hoàn toàn vào quỹ giúp đỡ bệnh nhân mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. MAC Viva Glam Lipsticknhư một đại diện để nâng cao nhận thức cộng đồng. Mua một thỏi son là góp phần ủng hộ chiến dịch tuyệt vời từ MAC này.